Για θέματα που αφορούν τη διοργάνωση παρακαλώ επικοινωνήστε: info@parosway.gr
Για θέματα που αφορούν μάρκετινγκ – χορηγίες παρακαλώ επικοινωνήστε: marketing@parosway.gr
Για θέματα που αφορούν ΜΜΕ παρακαλώ επικοινωνήστε: press@parosway.gr
Για θέματα που αφορούν τις εγγραφές παρακαλώ επικοινωνήστε: reg@parosway.gr

PAROSWAY © 2023. All rights reserved.